RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ELPLAST Jakub Mirocha (dalej www.el-plast.com.pl) z siedzibą w Stryszów 337 (34-146 Stryszów), REGON: 384069296, NIP: 5512427158. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.el-plast.com.pl

  1. Cel polityki RODO:
   Niniejsza polityka RODO ma na celu zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej www.el-plast.com.pl zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  2. Zastosowanie polityki RODO:
   Polityka RODO dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej www.el-plast.com.pl, którzy udostępniają swoje dane osobowe podczas korzystania z usług świadczonych przez stronę.
  3. Zgoda użytkownika:
   Korzystanie z serwisu i udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niektóre funkcje mogą być niedostępne bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda Użytkownika może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@el-plast.com.pl za pośrednictwem adresu, którego zgoda dotyczy. Ponadto Użytkownik ma również prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Użytkownicy nie są profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu odpowiedzi na pytanie.

 1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych:
  Przy korzystaniu ze strony www.el-plast.com.pl gromadzone mogą być dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy itp.
 2. Sposób gromadzenia danych osobowych:
  A) Dane osobowe są gromadzone w momencie dobrowolnego ich udostępnienia przez użytkownika poprzez formularze kontaktowe, rejestracyjne lub zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  B) Dane osobowe są gromadzone w momencie zapisania się przez Użytkownika do Newslettera, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy, do której użytkownik jest stroną.
 4. Cel gromadzenia danych osobowych:
  Dane osobowe są gromadzone w celu umożliwienia świadczenia usług, kontaktu z użytkownikiem, realizacji zamówień oraz w celach marketingowych (po uzyskaniu zgody).
 1. Cel przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia usług, dostarczenia zamówionych produktów, udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników oraz prowadzenia działań marketingowych.
 2. Ujawnianie danych osobowych:
  Dane osobowe mogą być ujawnione tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, takim jak dostawcy usług płatności lub firmy kurierskie.
 3. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich:
  Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:
  Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, takich jak wysyłka newslettera, odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika.
 
 1. Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych: www.el-plast.com.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.
 2. Dostęp do danych osobowych:
  Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania poufności tych danych.
 3. Aktualizacja, poprawa i usunięcie danych osobowych:
  Użytkownik ma prawo do aktualizacji, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt z administratorem strony.
 4. Przechowywanie danych osobowych:
  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa danych osobowych:
  www.el-plast.com.pl regularnie monitoruje i aktualizuje swoje środki ochrony w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa danych osobowych.
Koszyk
Zacznij pisać, żeby zobaczyć produkty, których szukasz.
Sklep
Lista życzeń
0 items Koszyk
Moje konto