ZWROTY I REKLAMACJE

§1. Prawo do odstąpienia od umowy – procedura zwrotu

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego mebla.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga wypełnienia i złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej lub elektronicznej (kliknij tutaj, aby pobrać).
 3. Adres do zwrotów:

EL.PLAST Jakub Mirocha

Ul. Krakowska 31, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Tel. 728-982-416

e-mail: biuro@el-plast.com.pl

 1. Sklep internetowy www.el-plast.com.pl dokonuje zwrotu dokonanych przez Klienta płatności w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Sklep internetowy www.el-plast.com.pl może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§2. Warunki zwrotu

 1. Zwrotowi podlegają tylko meble, które nie noszą śladów użytkowania, są w stanie nienaruszonym oraz posiadają oryginalne opakowanie.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrócenie mebli w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.
 3. Sklep internetowy www.el-plast.com.pl ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, jeśli mebel został uszkodzony lub nosi ślady użytkowania uniemożliwiające dalszą sprzedaż.

§3. Koszty zwrotu

 1. Koszty zwrotu mebla ponosi Klient, chyba że zostanie uzgodnione inaczej z obsługą sklepu internetowego www.el-plast.com.pl.

§4. Wyłączenia od prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku mebli wykonanych na specjalne zamówienie Klienta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

§1. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy www.el-plast.com.pl gwarantuje, że oferowane meble są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub uszkodzeń wynikłych w trakcie transportu.
 3. Klient zobowiązany jest otworzyć przesyłkę w obecności kuriera, w celu dokonania oględzin zawartości i sprawdzenia stanu fizycznego produktu. W przypadku wykrycia ewentualnego uszkodzenia przesyłki w transporcie, informacja o uszkodzeniu powinna zostać zgłoszona kurierowi podczas doręczenia paczki. Kurier zobowiązany jest spisać z Klientem protokół szkody. Protokół ten ułatwi późniejsze postępowanie reklamacyjne. W protokole powinny być szczegółowo opisane wszelkie stwierdzone uszkodzenia, zniszczenia lub braki w przesyłce, a także powinny zostać uwzględnione uwagi i informacje podane przez kuriera.

§2. Zgłaszanie reklamacji

 1. W celu złożenia reklamacji należy pobrać i wypełnić Formularz reklamacyjny (kliknij tutaj, aby pobrać).
 2. Zgodnie z obowiązującą Dyrektywą Omnibus, jeśli Klient jest Konsumentem, ma prawo reklamować wadliwy towar w oparciu o rękojmię. Wypełniony formularz reklamacyjny należy złożyć na adres e-mail: biuro@el-plast.com.pl lub drogą pocztową na adres:

EL.PLAST Jakub Mirocha

Krakowska 31

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3. Na zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi Klient ma 2 lata. Termin ten liczony jest od chwili wydania produktu.

4. W związku z wadą produktu Klient może żądać:

a) wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

a) obniżeniu ceny,

b) odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

5. Reklamowany towar należy przesłać na adres:

EL.PLAST Jakub Mirocha

Krakowska 31

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

§3. Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku reklamacji, Klient powinien dostarczyć obsłudze sklepu internetowemu www.el-plast.com.pl szczegółowy opis wady oraz udokumentować ją za pomocą zdjęć lub innych dowodów.
 2. Sklep internetowy www.el-plast.com.pl rozpatrzy reklamację (ustosunkuje się do niej) w ciągu 14 dni od daty otrzymania Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep internetowy www.el-plast.com.pl dokona naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów w zależności od preferencji Klienta.

§4. Koszty reklamacji

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep internetowy www.el-plast.com.pl pokrywa koszty związane z reklamacją, takie jak koszty naprawy, wymiany lub zwrotu.
Koszyk
Zacznij pisać, żeby zobaczyć produkty, których szukasz.
Sklep
Lista życzeń
0 items Koszyk
Moje konto